HƯỚNG DẪN CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN


 

Các tính năng cơ bản, bạn có thể xem qua ghi chú bằng cách di chuyển chuột đến các controls,

và đọc nội dung trong Tooltiptext của control đó

 

Mở danh sách các file đã lưu. Mở cửa sổ hiển thị các Windows đã được lọc sẵn qua 1 số Classname đặt sẵn (hoặc bạn có thể chọn Show all để hiển thị toàn bộ các Windows, và chọn cửa sổ mà bạn cần. Tip: Right click hoặc nhấn đúp chuột để chọn nhanh,

 

Nhấn nút để mở Menu với nhiều lựa chọn khác. Tích hợp sẵn một số phần mềm mini hỗ trợ người dùng.

 

Mở bảng Edit, khi bạn muốn điều chỉnh lại time delay, click type, hoặc capture lại điểm mới, hoặc chèn thêm điểm click chuột mới vào giữa danh sách đã tạo.

Mở hộp thoại Check License để kiểm tra thời gian còn lại của License, hoặc để copy HwID gửi đến tác giả cho việc đặt mua license.

 

Mở panel Timer Countdown. Nhấn Shift khi click chuột lên nút Timer sẽ mở thêm 1 panel thứ 2

 

Có thể resize VBAC ở 3 kích cỡ, để thu gọn màn hình làm việc Desktop.

 

 


 

Xin xem lại Video ví dụ về cách sử dụng các tính năng cơ bản

 

 


 

Cập nhật tháng 9-2023

nghienvt@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *